Om boken

OM BOKEN

Bokpresentation Systrar Emellan – Brev om Kärlek

Saara och Ida har samma mor, men en stor åldersskillnad. De växer upp i den finska/mångkulturella arbetarklassen i Stockholmsförorterna Rinkeby och Fittja. Utifrån sina olika förutsättningar väljer de vägar att hantera sina liv och grundläggande behov, och utsätts därför för olika, ibland smärtsamma och skrämmande händelser. Utan möjlighet för självförståelse fortsätter sedan livet som ung vuxen, med en gnagande inre tomhet och förvirring bakom fasaden. Boken handlar om deras gemensamma väg tillbaka till sig själva. Den handlar om att finna frid och lycka mitt i ett liv som inte blev som planerat. Utan kanske ännu bättre – tack vare kärleken.


Systrar Emellan – Brev om Kärlek innehåller en autentisk brevväxling mellan systrarna under tre års tid. Tankarna som anförtros är angelägna och självutlämnande. Båda har på varsitt håll gjort erfarenheter som tvingar dem att välja mellan självreflektion eller fortsatt flykt. Det som börjar som en sporadisk mailkontakt mellan två världsdelar förändrar till slut bådas liv på djupet. I breven behandlas frågor om mänsklig lycka och frustration, erotisk kärlek, vänskap, barnets behov och konstruktiva och destruktiva relationsmönster. Allt utifrån de egna erfarenheterna och insikten att kärlek är ett varaktigt, engagerat intresse för den andres personliga tillblivelse.


Boken riktar sig till tonåringar och vuxna upp till 100+.Copyright @ All Rights Reserved